Informatie, wat is dat eigenlijk?

Informatie is de ontbrekende kennis die we nodig hebben om een actie of activiteit uit te kunnen voeren. Het is dus iets wat we nog missen in onze kennis, maar wat we wel nodig hebben om iets wat we met succes willen doen uit te kunnen voeren.

Wat we in het dagelijks leven vaak informatie noemen zijn meestal alleen maar gegevens, feiten en meningen die we helemaal niet nodig hebben.